עיצוב בנייר (סקראפינג)
 

כמו רבים מחובבי האומנויות חלק מהתלמידות חוטאות באהבות נוספות כמו עיצוב כרטיסי ברכה ואלבומים.
אחת לתקופה אנחנו נפגשות ליום כיף להכנת העבודות המשתקפות כאן 
בגלריה.

סדנאות בנושא יפורסמו בעמוד סדנא חד פעמית.

 
 
עיצוב האתר - סטודיו רזכתיבה רעיונית – נותנים מילהבניית האתר - בסג